0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

Định khoản kế toán cho người mất gốc

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    05/05/2020
Giảng viên
    Giảng viên Phan Đắc Hoan
Số bài học
    14 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
99,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Kế toán là ngành nghề với phạm trù kiến thức và trình độ chuyên môn rất rộng. Ngoài những kiến thức về quá trình vận hành của kế toán, người làm còn phải thật sự am hiểu về các thông tư, quy định của Bộ tài chính. Và trong những kiến thức ấy, việc xác định và định khoản các tài khoản kế toán là việc cực quan trọng, sai xót trong quá trình định khoản sẽ dẫn đến các báo cáo tài chính theo đó mà không chính xác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Mỗi tài khoản có cách định khoản khác nhau, có tính chất khác nhau (phụ thuộc vào đặc tính của doanh nghiệp) để phân biệt. Vì thế, ĐÚNG - SAI sẽ phụ thuộc vào kiến thức và kinh ngiệm của người làm kế toán.

Những kiến thức này với các bạn sinh viên hay những người chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ thường dễ mất phương hướng và cảm thấy rất khó khăn để định khoản và hoàn thành được công việc, làm giảm sự tự tin với ngành kế toán. VÌ THẾ, LAKITA muốn giới thiệu đến bạn khóa học "Định khoảng kế toán cho người mất gốc", đây sẽ là khóa học về các phương pháp định khoản, giúp bạn hiểu rõ bản chất của từng loại tài khoản và các chuẩn mức kế toán, cùng với những bí quyết để bạn nhớ lâu, đủ, đúng. 

Nội dung khóa học “Định khoản kế toán cho người mất gốc”:

 • Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán.
 • Hệ thống tài khoản kế toán theo hai thông tư hiện hành của Bộ tài chính.
 • Hướng dẫn về quan hệ đối ứng tài khoản.
 • Nguyên tắc định khoản kế toán dễ nhớ.
 • Những kiến thức định khoản khác trong kế toán!

Lợi ích sau khóa học “Định khoản kế toán cho người mất gốc”:

 • Hệ thống lại kiến thức về định khoản trong kế toán.
 • Ôn lại các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp.
 • Giúp những ai mất gốc kiến thức nhanh chóng lấy lại nền tảng để thực hiện tốt công việc kế toán.      

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan


- Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

Thạc sỹ kinh tế năm 2012.

o Chứng chỉ Kiểm toán viên năm 2010.

o Chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế năm 2011

o Trên 10 năm kinh nghiệm làm Kế toán Kiểm toán .

o Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

o Chức vụ: Kiểm toán viên – Phụ trách mảng đào tạo.

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hài lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Danh sách bài học


 • Bài 1: Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán

 • Bài 2: Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán theo hai thông tư hiện hành của Bộ tài chính

 • Bài 3: Hướng dẫn về quan hệ đối ứng tài khoản

 • Bài 4: Chia sẻ về Nguyên tắc định khoản kế toán dễ nhớ

 • Bài 5: Hướng dẫn định khoản về tiền mặt, tiền gửi, doanh thu tài chính, chi phí tài chính

 • Bài 6: Hướng dẫn định khoản về nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất dở dang, thành phẩm, hàng hóa

 • Bài 7: Hướng dẫn định khoản về phải thu khách hàng, doanh thu, thuế và các khoản phải nộp

 • Bài 8: Hướng dẫn định khoản thuế GTGT đầu vào, phải trả người bán

 • Bài 9: Hướng dẫn tài khoản tạm ứng, phải thu khác, chi phí phải trả, phải trả khác, các khoản vay

 • Bài 10: Hướng dẫn tài khoản tài sản cố định hữu hình, thuê tài chính, vô hình, khấu hao, chi phí trả trước

 • Bài 11: Hướng dẫn tài khoản phải trả người lao động, phải trả khác

 • Bài 12: Hướng dẫn về tài khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

 • Bài 13: Hướng dẫn về chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thu nhập khác, chi phí khác

 • Bài 14: Bài tập cuối khóa