0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    05/05/2020
Giảng viên
    Giảng viên Phan Đắc Hoan
Số bài học
    63 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
99,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Bạn là sinh viên năm cuối các trường đại học?

Bạn là nhân viên kế toán đã đi làm?

Bạn là kế toán tổng hợp muốn bổ sung thêm kỹ năng

Hãy đến với khóa học Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019 tại LAKITA

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.

Hướng dẫn cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan

Giảng viên Phan Đắc Hoan


- Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

Thạc sỹ kinh tế năm 2012.

o Chứng chỉ Kiểm toán viên năm 2010.

o Chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế năm 2011

o Trên 10 năm kinh nghiệm làm Kế toán Kiểm toán .

o Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

o Chức vụ: Kiểm toán viên – Phụ trách mảng đào tạo.

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hài lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Phần 1: Kiến thức chung


 • Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán

 • Bài 2: Chia sẻ công việc của Kế toán tổng hợp

 • Bài 3: Kiến thức chung về chế độ kế toán doanh nghiệp

 • Bài 4: Nhập số dư đầu kỳ

Phần 2: Kế toán vốn bằng tiền


 • Bài 5: Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hạch toán vốn bằng tiền

 • Bài 6: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt

 • Bài 7: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản

 • Bài 8: Góp vốn bằng tài sản cố định

 • Bài 9: Tạm ứng tiền cho nhân viên

 • Bài 10: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng

 • Bài 11: Ứng trước tiền cho người bán

 • Bài 12: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt

 • Bài 13: Nhận ứng trước tiền của khách hàng

 • Bài 14: Thanh toán tiền tiếp khách

 • Bài 15: Thanh toán tiền văn phòng phẩm

 • Bài 16: Thanh toán tiền điện sáng

 • Bài 17: Thanh toán tiền vận chuyển

 • Bài 18: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi

 • Bài 19: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ

 • Bài 20: Thanh toán tiền vé máy bay

 • Bài 21: Thanh toán tiền du lịch

 • Bài 22: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ

 • Bài 23: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm

 • Bài 24: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản

 • Bài 25: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

Phần 3: Kế toán mua hàng hóa dịch vụ


 • Bài 26: Chia sẻ quy định về mua hàng

 • Bài 27: Chứng từ hạch toán mua hàng thanh toán bằng tiền mặt

 • Bài 28: Hạch toán hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản

 • Bài 29: Mua hàng chưa thanh toán chứng từ và hạch toán

 • Bài 30: Mua hàng đối trừ vào tiền đã ứng trước cho khách hàng

 • Bài 31: Chứng từ hạch toán mua xăng dầu

Phần 4: Kế toán bán hàng và thanh toán


 • Bài 32: Các vấn đề cần quan tâm đối với xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu

 • Bài 33: Hạch toán bán hàng thu ngay bằng tiền mặt

 • Bài 34: Hạch toán hóa đơn bán hàng thu bằng chuyển khoản

 • Bài 35: Hạch toán hóa đơn bán hàng chưa thanh toán

 • Bài 36: Thu tiền bán hàng của khách hàng bằng chuyển khoản

 • Bài 37: Thanh toán tiền cho nhà cung cấp

 • Bài 38: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng

Phần 5: Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước


 • Bài 39: Một số sai lầm cần tránh đối với tài sản cố định và chi phí trả trước

 • Bài 40: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và khai báo khấu hao TSCĐ

 • Bài 41: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và ghi tăng hàng loạt

 • Bài 42: Hạch toán chi phí trả trước và ghi tăng đơn chiếc

Phần 6: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm


 • Bài 43: Chia sẻ quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Bài 44: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm

 • Bài 45: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

Phần 7: Kế toán tiền vay và các khoản khác


 • Bài 46: Các sai sót về chi phí đi vay có thể trả giá bằng tiền

 • Bài 47: Hạch toán vay tiền nhập quỹ

 • Bài 48: Tính và hạch toán chi phí lãi vay

 • Bài 49: Hạch toán Nộp thuế thu nhập cá nhân

Phần 8: Kê khai thuế


 • Bài 50: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 • Bài 51: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

 • Bài 52: Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn

Phần 9: Kết chuyển lập báo cáo tài chính, in chứng từ sổ sách


 • Bài 53: Tính trị giá xuất kho

 • Bài 54: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

 • Bài 55: Tính phân bổ chi phí khấu hao

 • Bài 56: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế

 • Bài 57: Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành và lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN

 • Bài 58: Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành

 • Bài 59: Lập Bảng CDKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và Thuyết minh BTCT

 • Bài 60: Đánh lại số chứng từ và in chứng từ hàng loạt

 • Bài 61: In Báo cáo chưng từ sổ sách kế toán và các bảng biểu liên quan

 • Bài 62: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính

 • Bài 63: Sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán