1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học
LUYỆN THI JLPT N3, học excel cơ bản, hoc excel co ban, excel kế toán, excel ke toan, làm chủ hóa đơn chứng từ, lam chu hoa don chung tu, lập báo cáo tài chính, lap bao cao tai chinh

Giá: 395.000 đ

Số bài học: 77

LUYỆN THI JLPT N3

Giảng viên Lê Hoài Giang

2.000.000 đ

395.000 đ

TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1, học excel cơ bản, hoc excel co ban, excel kế toán, excel ke toan, làm chủ hóa đơn chứng từ, lam chu hoa don chung tu, lập báo cáo tài chính, lap bao cao tai chinh

Giá: 395.000 đ

Số bài học: 49

TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

Giảng viên Phạm Thu Thủy

1.300.000 đ

395.000 đ

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn