0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LEVEL A

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    17/08/2020
Giảng viên
    Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú
Số bài học
    11 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
3,600,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Module 1: Phân tích dữ liệu trên công cụ Excel 

1. Conditional Formating 

2. Data Tab cơ bản 

3. Copy & Paste 

4. Pivot Table, Pivot Chart 

5. Dash 

6. Data Tab nâng cao: Power Query

Module 2: Các khái niệm cơ bản 1   

1. Tổng quan về phân tích dữ liệu

2. ETL 

3. OLAP 

4. Nguyên lý về quản trị dữ liệu dạng số 

5. Làm việc với Cơ sở dữ liệu

   

 Đề cương chương trình tháng 3/2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MuQEr-l5DPU6EP7qkO2pPOJaI11Z1MXvzL0s15VdBtk/edit?fbclid=IwAR0EQibaVgWss4yXSYAKa1bAMCIF3eManEHa8yaApyR7e4c0UNCadpViSys#gid=1021888146

Form đăng ký chương trình: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Oi5aSzbnWttHTqp_YJv51Q8L7-lRREm0A-QKKwk6Ary7Og/viewform?fbclid=IwAR34rEKqYHDwYQIyjTgsZR9UmZVfZkT5Hek4b7UVnkkx5DKr6Qt0AWllm7k 

Group Facebook chương trình: https://www.facebook.com/groups/3052640684825975 

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các mảng CNTT (các hệ thống MIS, DataMining...), tài chính (quỹ, chứng khoán, kế hoạch tài chính...), đào tạo trực tuyến BKIndex, Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Tổng Giám Đốc sản phẩm Tiếng Anh, tổ hợp giáo dục vào đào tạo TOPICA

Chứng chỉ

10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

10 năm kinh nghiệm làm việc ở các mảng CNTT (các hệ thống MIS, DataMining...), tài chính (quỹ, chứng khoán, kế hoạch tài chính...), đào tạo trực tuyến.

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hài lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Module 1: Phân tích dữ liệu trên công cụ Excel


 • Bài 1: Conditional Formating

 • Bài 2: Data Tab cơ bản

 • Bài 3: Copy & Paste

 • Bài 4: Pivot Table, Pivot Chart

 • Bài 5: Dash

 • Bài 6: Data Tab nâng cao: Power Query

Module 2: Các khái niệm cơ bản 1


 • Bài 7: Tổng quan về phân tích dữ liệu

 • Bài 8: ETL

 • Bài 9: OLAP

 • Bài 10: Nguyên lý về quản trị dữ liệu dạng số

 • Bài 11: Làm việc với Cơ sở dữ liệu

Project 1