0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play
VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN Số lượng Hạn chót nộp
Marketing
Digital Marketing 2 30/03/2017
Innership Digital Marketing - Thực tập viên Digital Marketing 8 31/12/2016
Customer Service
Telesales Staff - NV Telesales 3 30/03/2017
BackOffice
Accounting, Administration, Human Resources - Kế toán, Hành Chính, Nhân Sự 1 31/12/2016
Partner Relations Coordinator
Partner Relations Coordinator - Chuyên viên phát triển đối tác 1 31/12/2016