1900 6361 95 - 0936 950 853


   Đăng nhâp
   Kích hoạt khóa học
Tin học văn phòng - Word, học excel cơ bản, hoc excel co ban, excel kế toán, excel ke toan, làm chủ hóa đơn chứng từ, lam chu hoa don chung tu, lập báo cáo tài chính, lap bao cao tai chinh

Giá: 300.000 đ

Số bài học: 14

Tin học văn phòng - Word

Trung tâm đào tạo tin học Đức Minh

300.000 đ

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn