99 thủ thuật văn phòng

Tổng số 29 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Sử dụng máy vi tính hiệu quả

Các kỹ năng sử dụng trình duyệt

Kỹ năng xử lý file PDF

Thủ thuật tìm kiếm google nâng cao

Các công cụ tiện ích khi sử dụng office

Kỹ năng làm việc trên môi trường mạng

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com