99 tuyệt chiêu Excel dành cho người đi làm

Tổng số 99 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú

Thạc Sĩ Nguyễn Danh Tú


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Học Excel cùng các thao tác cơ bản

Các thao tác nhanh cùng bảng tính Excel

Soạn thảo và trình bày trong Excel

Sao chép cắt dán, copy paste trong Excel

Định dạng số trong Excel

Hướng dẫn sử dụng địa chỉ ô trong Excel

Lỗi thường gặp trong Excel

Đồ thị trong Excel

Các hàm trong excel

Hàm vlookup và hlookup

Merge Cell & Data Validation

Các hàm đếm trong Excel

Tính tổng trong excel

Bảo mật trong Excel

In ấn trong Excel

Hướng dẫn Pivot Table trong Excel

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com