Excel từ A-Z

Tổng số 85 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Các thao tác cơ bản làm việc với Excel

Formatting - Conditional Formatting trong Excel

Các công cụ để xử lý dữ liệu (sort, filter,...)

Công thức (Formula) trong excel

Làm việc với ngày tháng trong excel

Các hàm tính toán thống kê (COUNT, SUM,...)

Các hàm xử lý văn bản, chuỗi

Các hàm tham chiếu trong excel

Bí quyết in ấn trong Excel

Các kiến thức Excel nâng cao khác

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com