Trọn bộ hướng dẫn lập Báo Cáo Tài Chính 2019

Tổng số 64 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chương 1: Chế độ kế toán doanh nghiệp ( TT 200/2014/TT-BTC và TT 133/2016/TT-BTC)

Chương 2: 08 nhiệm vụ kế toán cần thực hiện tại thời điểm cuối kỳ

Chương 3: Hướng dẫn lập và 09 bước kiểm tra bảng Cân đối phát sinh tài khoản

Chương 4: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Chương 5: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

Chương 6: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 7: Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

Chương 8: Báo cáo tài chính hợp nhất

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com