Đào tạo Kỹ Thuật Quyết Toán Thuế. Công tác chuẩn bị cho Thanh Tra Thuế. Tối ưu thuế

Tổng số 26 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Đào Thị Thơ

Giảng viên Đào Thị Thơ

Giảng viên Đào Thị Thơ

Giảng viên Đào Thị Thơ


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chương 1: GIới Thiệu

Chương 2: Thuế GTGT

Chương 3: Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Chương 4: Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com