Trọn Bộ Kế Toán Thuế Từ A-Z 2021

Tổng số 60 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

KÊ KHAI THUẾ TNCN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ TNDN

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com