Trọn bộ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng số 39 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

PHẦN 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN 3.1: KỸ THUẬT KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

PHẦN 3.2: KỸ THUẬT KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

PHẦN 3.3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

PHẦN 3.4: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

PHẦN 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

PHẦN 5: TỔNG KẾT KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com