0397260889


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học

Khai thuế và báo cáo tài chính

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    28/10/2019
Giảng viên
    Lakita
Số bài học
    41 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

  GO

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Chương 1: Các nghiệp vụ ghi sổ kế toán cuối kỳ


 • Bài 1: Mục tiêu và nội dung khóa học

 • Bài 2: Quy trình làm kế toán ở doanh nghiệp

 • Bài 3: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

 • Bài 4: Thực hành hạch toán lương và các khoản trích theo lương( thực hành trên excel )

 • Bài 5: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương (phần 3 - Thực hành trên phần mềm ) Part 1 Học thử

 • Bài 6: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương (phần 3 - Thực hành trên phần mềm ) Part 2

 • Bài 7: Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định

 • Bài 8: Thực hành lập bảng trích khấu hao tài sản cố định

 • Bài 9: Thực hành lập bảng phân bổ chi phí trả trước

 • Bài 10: Trích trước chi phí

 • Bài 11: Kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê quỹ

 • Bài 12: Kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho

 • Bài 13: Kết chuyển thuế GTGT

 • Bài 14: Tạm tính & hạch toán thuế TNDN phải nộp

 • Bài 15: Kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Chương 2: Hướng dẫn lập và 09 bước kiểm tra bảng Cân đối phát sinh tài khoản


 • Bài 16: Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (Phần 1)

 • Bài 17: Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (Phần 2)

 • Bài 18: Kiểm tra bảng CĐPS (KT1, KT2)

 • Bài 19: Kiểm tra bảng CĐPS - Kiểm tra nhóm tài khoản kho 152,153,154,155,156

 • Bài 20: Kiểm tra bảng CĐPS - Kiểm tra nhóm tài khoản tài sản và khấu hao (211,214)

 • Bài 21: Kiểm tra số 6: Tài khoản tiền mặt (TK 111 ), tiền gửi ngân hàng (TK 112)

 • Bài 22: Kiểm tra số 7: Nhóm các tài khoản công nợ (Phải thu, phải trả)

 • Bài 23: Kiểm tra số 8: Kiểm tra tài khoản Doanh thu TK 511,521

 • Bài 24: Kiểm tra tài khoản Thuế GTGT 1331,3331

Chương 3: Thực hành lập báo cáo tính hình tài chính - Cân đối kế toán


 • Bài 25: Tìm hiểu chung về báo cáo tài chính

 • Bài 26: Ý nghĩa, kết cấu của bảng Cân đối kế toán

 • Bài 27: Hướng dẫn lập Cân đối kế toán ( P1 )

 • Bài 28: Hướng dẫn lập Cân đối kế toán ( P2 )

 • Bài 29: Hướng dẫn lập Cân đối kế toán ( P3)

 • Bài 30: Thực hành lập bảng CĐKT

Chương 4: Thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh


 • Bài 31: ý nghĩa và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh (P1)

 • Bài 32: ý nghĩa và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh (P2)

 • Bài 33: Thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh Học thử

Chương 5: Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ


 • Bài 34: Hướng dẫn lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp

 • Bài 35: Hướng dẫn lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp

 • Bài 36: Thực hành lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp (P1)

 • Bài 37: Thực hành lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp (P2)

 • Bài 38: Thực hành lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp (P1)

 • Bài 39: Thực hành lập Lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp (P2)

Chương 6: Thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính


 • Bài 40: Ý nghĩa và hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC

 • Bài 41: Thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com