0397260889


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học

Kế toán quản trị nội bộ

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    18/02/2021
Giảng viên
    Lakita
Số bài học
    148 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

  GO

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Nội dung khóa học


 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Nội quy lớp học, và quỹ SỐNG - SUNG - SƯỚNG

 • Bài 3: Giao lưu kết nối học viên

 • Bài 4: Làm sao để bảo vệ số liệu với cơ quan thuế qua bài toán minh họa về bảo vệ chi tiêu

 • Bài 5: Bài 5: Trốn thuế, hay tối ưu thuế - Phải chăng là sợi chỉ rất mong manh ? Học thử

 • Bài 6: Bài 6: Phương pháp học thuế hiệu quả Học thử

 • Bài 7: Tổng quan về thuế

 • Bài 8: Hệ thống cơ quan thuế quản lý

 • Bài 9: Hệ thống văn bản pháp luật

 • Bài 10: Tóm lược nội dung chính của luật quản lý thuế

 • Bài 11: Thủ tục doanh nghiệp mới thành lập

 • Bài 12: Kỳ kê khai thuế - Và bài toán rủi ro

 • Bài 13: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 • Bài 14: Trắc nghiệm tình huống thực tế luật quản lý thuế

 • Bài 15: Trắc nghiệm tình huống thực tế kỳ kê khai thuế

 • Bài 16: Bài 16: Bạn đang THẦN THÁNH HÓA hóa đơn Học thử

 • Bài 17: Văn bản hướng dẫn về hóa đơn

 • Bài 18: Phân biệt các loại hóa đơn

 • Bài 19: Phân tích các chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn

 • Bài 20: Hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

 • Bài 21: Lập hóa đơn trong một vài trường hợp đặc biệt

 • Bài 22: Xử lý sai sót hóa đơn

 • Bài 23: Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

 • Bài 24: Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn

 • Bài 25: Trắc nghiệm tình huống thực tế về hóa đơn

 • Bài 26: Tổng quan về thuế GTGT

 • Bài 27: Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT

 • Bài 28: Phân tích đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT

 • Bài 29: Phân tích đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 • Bài 30: Trực tiếp, hay khấu trừ, đâu là phương pháp tính thuế tối ưu cho DN của bạn ?

 • Bài 31: Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • Bài 32: Thời điểm ghi nhận giá tính thuế GTGT - Sai phạm và rủi ro

 • Bài 33: Thuế suất 0% và những trường hợp ngoại lệ

 • Bài 34: Thuế suất 5%, phân tích để làm rõ

 • Bài 35: Thuế suất 10%, mức thuế suất phổ biến

 • Bài 36: Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ

 • Bài 37: Những nguyên tắc vàng KHẤU TRỪ thuế GTGT đầu vào

 • Bài 38: Điều kiện CẦN và ĐỦ khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 • Bài 39: Hoàn thuế GTGT - Các vấn đề cần lưu ý

 • Bài 40: Thực hành lên tờ khai thuế GTGT trên Phần mềm HTKK

 • Bài 41: Khai bổ sung khi phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai

 • Bài 42: Xử lý khai bổ sung khi sai sót làm tăng số thuế phải nộp

 • Bài 43: Xử lý khai bổ sung khi sai sót làm giảm số thuế phải nộp

 • Bài 44: Xử lý khai bổ sung khi sai sót làm tăng số thuế được khấu trừ

 • Bài 45: Xử lý khai bổ sung khi sai sót làm giảm số thuế được khấu trừ

 • Bài 46: Xử ký khai bổ sung khi sai sót làm hết VAT được khấu trừ và tăng số thuế phải nộp

 • Bài 47: Xử ký khai bổ sung khi sai sót làm tăng VAT được khấu trừ và giảm số thuế phải nộp

 • Bài 48: 6 nguyên tắc vàng kê khai bổ sung

 • Bài 49: Phân tích 60 tình huống trắc nghiệm thực tế thuế GTGT

 • Bài 50: Phân tích 55 tình huống tiếp theo trắc nghiệm thực tế thuế GTGT

 • Bài 51: Chữa bài tập thực tế số 1 - bài tập thuế GTGT

 • Bài 52: Chữa bài tập thực tế số 2 - bài tập thuế GTGT

 • Bài 53: Chữa bài tập thực tế số 3 - bài tập thuế GTGT

 • Bài 54: Chữa bài tập thực tế số 4 - bài tập thuế GTGT

 • Bài 55: Chữa bài tập thực tế số 5 - bài tập thuế GTGT

 • Bài 56: Tổng quan về thuế TNCN

 • Bài 57: Sự ra đời của thuế TNCN

 • Bài 58: Phân biệt Cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú

 • Bài 59: Phân tích thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

 • Bài 60: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công_rủi ro trong doanh nghiệp

 • Bài 61: Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNCN

 • Bài 62: Thu nhập được miễn thuế TNCN

 • Bài 63: Công thức tính thuế TNCN phải nộp của cá nhân cư trú có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, có thu nhập từ tiền lương

 • Bài 64: Giảm trừ gia cảnh, đối tượng và hồ sơ

 • Bài 65: Hướng dẫn Đăng ký người phụ thuộc trên HTKK

 • Bài 66: Giảm trừ đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học

 • Bài 67: Thuế suất thuế TNCN tính theo lũy tiến_Ví dụ minh họa

 • Bài 68: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ

 • Bài 69: Tính thuế TNCN với cá nhân không cư trú

 • Bài 70: Chứng từ khấu trừ thuế và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế

 • Bài 71: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

 • Bài 72: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Bài 73: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Bài 74: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

 • Bài 75: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN

 • Bài 76: Khác biệt có MST và không có MST

 • Bài 77: Sai phạm Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

 • Bài 78: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh

 • Bài 79: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm

 • Bài 80: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học

 • Bài 81: Tình huống 1: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi

 • Bài 82: Tình huống 2: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm

 • Bài 83: Tình huống 3: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm

 • Bài 84: Tình huống 4: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai

 • Bài 85: Bài 85: Tình huống 5: Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế Học thử

 • Bài 86: Tình huống 6: Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế

 • Bài 87: Bài 87: Tình huống 7: Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tính vào thu nhập chịu thuế Học thử

 • Bài 88: Tình huống 8: Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ

 • Bài 89: Tình huống 9: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm

 • Bài 90: Tình huống 10: Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty

 • Bài 91: Tình huống 11: Sai phạm về lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế TNCN 10%

 • Bài 92: Tình huống 12: Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

 • Bài 93: Tình huống 13: Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

 • Bài 94: Tình huống 14: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc

 • Bài 95: Tình huống 15: Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng

 • Bài 96: Tình huống 16: Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 • Bài 97: Tình huống 17: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ

 • Bài 98: Tình huống 18: Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng

 • Bài 99: Tình huống 19: Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN

 • Bài 100: Tình huống 20: Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ

 • Bài 101: Tình huống 21: Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm

 • Bài 102: Tình huống 22: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới

 • Bài 103: Tình huống 23: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ

 • Bài 104: Tình huống 24: Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản

 • Bài 105: Tình huống 25: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán

 • Bài 106: Tình huống 26: Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty

 • Bài 107: Tình huống 27: Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế

 • Bài 108: Tình huống 28: Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi

 • Bài 109: Tình huống 29: Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN

 • Bài 110: Tình huống 30: Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN

 • Bài 111: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm

 • Bài 112: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN

 • Bài 113: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động

 • Bài 114: Tổng quan về thuế TNDN

 • Bài 115: Hệ thống văn bản hướng dẫn về thuế TNDN

 • Bài 116: Người nộp thuế TNDN

 • Bài 117: Công thức xác định thuế TNDN phải nộp

 • Bài 118: Ghi nhận doanh thu và rủi ro về ghi nhận doanh thu

 • Bài 119: 3 Nguyên tắc vàng để ghi nhận chi phí được trừ

 • Bài 120: Sai phạm về chi phí được trừ với hàng hóa bị tổn thất, hết hạn sử dụng

 • Bài 121: Sai phạm về chi phí được trừ với TSCĐ

 • Bài 122: Sai phạm về chi phí được trừ với Định mức NVL

 • Bài 123: Sai phạm về lập bảng kê mẫu 01/TNDN

 • Bài 124: Sai phạm về chi phí thuê tài sản của cá nhân

 • Bài 125: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công

 • Bài 126: Sai phạm về chi phí trang phục

 • Bài 127: Sai phạm về chi thưởng sáng kiến, cải tiến

 • Bài 128: Sai phạm về chi phí Công tác phí

 • Bài 129: Sai phạm chi không đúng đối tượng; chi bảo hiểm nhân thọ; chi điện, nước

 • Bài 130: Sai phạm về chi phí lãi vay

 • Bài 131: Sai phạm về trích lập dự phòng

 • Bài 132: Sai phạm về trích trước chi phí

 • Bài 133: Sai phạm về đánh giá chênh lệch tỷ giá

 • Bài 134: Sai phạm về các khoản chi tài trợ

 • Bài 135: Sai phạm về các khoản chi phúc lợi

 • Bài 136: Sai phạm về các khoản chi xây dựng cơ bản

 • Bài 137: Sai phạm về chi phí ủng hộ

 • Bài 138: Sai phạm về chi phí phạt vi phạm hành chính

 • Bài 139: Bài 139: Hướng dẫn loại chi phí không được trừ khi QTT TNDN Học thử

 • Bài 140: Các khoản thu nhập khác - Khác biệt giữa Thuế và Kế toán

 • Bài 141: Thu nhập được miễn thuế TNDN

 • Bài 142: Lỗ và kết chuyển lỗ

 • Bài 143: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - Miếng phomat béo bở

 • Bài 144: Thuế suất thuế TNDN

 • Bài 145: Quyết toán thuế TNDN

 • Bài 146: Trắc nghiệm tình huống thực tế thuế TNDN

 • Bài 147: Bài tập thực tế thuế TNDN_Phần 1

 • Bài 148: Bài tập thực tế thuế TNDN_Phần 2

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com