0397260889


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học

Setup phòng kế toán

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    15/01/2021
Giảng viên
    Lakita
Số bài học
    33 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

  GO

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


NỘI DUNG KHÓA HỌC


 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Nội dung khóa học

 • Bài 3: Tổng quan giá thành

 • Bài 4: Công thức tính giá thành

 • Bài 5: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

 • Bài 6: Phân tích chi phí NVL trực tiếp và các phương án phân bổ chi phí NVL

 • Bài 7: DN có cần xây dựng định mức ?

 • Bài 8: Hồ sơ xây dựng định mức

 • Bài 9: Xử lý hao hụt ngoài định mức

 • Bài 10: Xử lý khi thực tế không thể xây dựng được định mức Học thử

 • Bài 11: Sai phạm xử lý phế liệu trong sản xuất

 • Bài 12: Phân tích chi phí nhân công và các phương án phân bổ chi phí nhân công

 • Bài 13: Phân tích chi phí sản xuất chung và các phương án phân bổ chi phí sản xuất chung

 • Bài 14: Giới thiệu nội dung phần học thực hành

 • Bài 15: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành sản xuất hàng loạt

 • Bài 16: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành sản xuất theo đơn hàng

 • Bài 17: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành sản xuất liên tục

 • Bài 18: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành công ty gia công

 • Bài 19: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành nhà hàng

 • Bài 20: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành khách sạn

 • Bài 21: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành du lịch

 • Bài 22: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành vận tải

 • Bài 23: Phân tích và hướng dẫn Bài toán giá thành tư vấn thiết kế

 • Bài 24: Phân tích Quy trình sản xuất, kế hoạch sản xuất tại một doanh nghiệp sản xuất

 • Bài 25: Phân tích và hoàn thiện định mức tại một doanh nghiệp sản xuất

 • Bài 26: Nhập định mức thực tế của DN sản xuất vào phần mềm MISA

 • Bài 27: Lập lệnh sản xuất cho DN Sản xuất trong phần mềm MISA

 • Bài 28: Xử lý chi phí nhân công, công cụ, tài sản của DN sản xuất trong phần mềm MISA

 • Bài 29: Kiểm tra các khoản mục chi phí của DN sản xuất trước khi tính giá thành

 • Bài 30: Tính giá thành sản phẩm cho DN sản xuất trong phần mềm MISA

 • Bài 31: Kiểm tra và phân tích giá thành thực tế

 • Bài 32: Thảo luận giải đáp vướng mắc về giá thành

 • Bài 33: Tổng kết khóa học

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com