0397260889


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC TẾ TRÊN PHẦN MỀM MISA

Đánh giá khóa học   (1)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (1)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    14/06/2021
Giảng viên
    Lakita
Số bài học
    45 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
4,250,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

  GO

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Đối tượng áp dụng:

 1. Kế toán cho người mới bắt đầu
 2. Kế toán chuẩn bị xin vào đơn vị HCSN
 3. Kế toán đã trúng tuyển vào Đơn vị HCSN nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu,
 4. Kế toán đã có kiến thức lý thuyết nhưng chưa có kinh nghiệm làm thực tế.
 5. Riêng trường hợp Kế toán chuyên sâu: Học toàn bộ 3 Phần (Phần I, Phần II, Phần III) và được Giảng viên hướng dẫn xử lý, hạch toán, làm mẫu trên nghiệp vụ thực tế phát sinh tại Đơn vị của Học viên đang công tác với số liệu ít nhất 1 Quý.

 

HIỂU VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NẮM ĐƯỢC QUY TRÌNH HOẠCH TOÁN 
 
THỰC HÀNH CHỨNG TỪ-LÊN SỔ-BÁO CÁO
  
 SỐ LƯỢNG BUỔI: 25 BUỔI HỌC QUA ZOOM

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   1

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (1)
linh    08:56:37 18/08/2021

khóa học đầy đủ, nhiều kiến thức hay

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Tổng quan chung về kế toán HCSN


 • Bài 1: Kế toán nói chung là gì? Hay công việc của 1 kế toán là làm những gì?

 • Bài 2: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

 • Bài 3: Kế toán trong Đơn vị HCSN khác gì với kế toán DN?

 • Bài 4: Cách xác định, nguyên tắc sử dụng nguồn kinh phí trong đơn vị sự nghiệp

 • Bài 5: Xác định Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập? Thông tư, nghị định quy định hiện hành ntn?

 • Bài 6: Nguồn kinh phí ngân sách cấp: Có mấy loại ngân sách cấp? Nội dung và nguyên tắc hạch toán từng nguồn?

 • Bài 7: Nguồn kinh phí được cấp chi không hết, Đơn vị HCSN dùng để làm gì? Xử lý ra sao theo đúng quy định?

 • Bài 8: Các Quỹ trích lập trong đơn vị bao gồm Quỹ gì? Tỷ lệ trích lập? nguyên tắc trích lập?

 • Bài 9: Nội dung chi của từng Quỹ? (Chi cho việc gì?...)

 • Bài 10: Đơn vị HCSN có mấy nguồn đơn vị tự thu từ hoạt động?

 • Bài 11: Các đối tượng kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp kế toán phải quan tâm là gì?

 • Bài 12: Nội dung và ý nghĩa của Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 • Bài 13: Nội dung và ý nghĩa của Mục lục ngân sách nhà nước, Cách xác định mục lục nhanh nhất?

 • Bài 14: Định khoản kế toán là gì? Các bước định khoản?

 • Bài 15: Nguyên tắc hạch toán từng đối tượng kế toán HCSN.

 • Bài 16: Quy trình hạch toán kế toán từng đối tượng kế toán trong Đơn vị HCSN.

 • Bài 17: Phân biệt Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết?

 • Bài 18: Một đơn vị HCSN in bao nhiêu sổ là đủ? (Bộ sổ trong đơn vị gồm những gì?

 • Bài 19: Hình thức ghi sổ và quy trình ghi sổ

 • Bài 20: Hướng dẫn xây dựng, sử dụng Quy chế chi tiêu Nội Bộ đơn vị.

 • Bài 21: Hướng dẫn kế toán trả lời, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị các câu hỏi, xử lý tình huống về Tài chính của đơn vị trong các tình huống cụ thể thường gặp trong Đơn vị HCSN.

 • Bài 22: Phương pháp lập, phân tích các báo cáo và sổ sách liên quan

 • Bài 23: Hệ thống Báo cáo Quyết toán trong đơn vị HCSN

 • Bài 24: Hệ thống Báo Cáo Tài chính trong đơn vị HCSN

 • Bài 25: Hệ thống các Văn bản áp dụng hiện hành?

Quy trình hạch toán các hoạt động cụ thể trong đơn vị HCSN


 • Bài 26: Quy trình hạch toán kế toán các khoản chi thường xuyên

 • Bài 27: Quy trình hạch toán kế toán các khoản chi không thường xuyên (Theo nội dung chi ở phần I)

 • Bài 28: Kế toán Tiền trong đơn vị HCSN (Tiền được quản lý ở Đơn vị ntn? Kho Bạc ra làm sao?...)

 • Bài 29: Quy trình hạch toán Hàng tồn kho? Đơn giá xuất kho được xác định ở đâu? So sánh NVL, CCDC trong Đơn vị HCSN.

 • Bài 30: Điều kiện ghi nhận TSCĐ và Quy trình hạch toán kế toán TSCĐ, các phương pháp Khấu hao tài sản cố định, Bảng Khấu hao tài sản cố định. So Sánh Hao Mòn TSCĐ với Khấu hao TSCĐ trong đơn vị HCSN.

 • Bài 31: Quy trình hạch toán kế toán các khoản chi phí sản xuất kinh doanh (Giá thành sp hoàn thành , Lập bảng tính giá thành theo mẫu)

 • Bài 32: Quy trình hạch toán kế toán các khoản Doanh thu, Chi phí.

 • Bài 33: Quy trình hạch toán phải thu khách hàng, phải trả người bán. Đặc điểm và nguyên tắc riêng? Lưu ý khi Lập Báo Cáo Tài Chính với các chỉ tiêu liên quan?

 • Bài 35: Quy trình hạch toán kế toán các khoản Quỹ, tạm trích và trích các Quỹ.

 • Bài 36: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Thực hành từ khâu chứng từ - lên sổ - báo cáo trên số liệu thực tế của 1 đơn vị HCSN


 • Bài 37: Hệ thống chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi, Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng, Giấy biên nhận…Giấy Rút Dự Toán,….)

 • Bài 38: Quy trình hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tương ứng theo Phần I.(Quy trình Rút Dự toán, Quy trình chuyển khoản kho bạc? Quy trình Rút tiền mặt từ Kho Bạc? Quy trình tiền gửi Ngân hàng…) Được hiểu là đi từ khâu nào đến khâu nào? Cần lưu ý gì?

 • Bài 39: Lập Hệ thống sổ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 • Bài 40: Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mẫu mới nhất hiện hành hàng quý, năm số liệu thực tế

 • Bài 41: Hướng dẫn lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mẫu mới nhất hàng tháng, quý, năm.

 • Bài 42: Cách xác định mục lục ngân sách nhà nước (Mục, tiểu mục)

 • Bài 43: Căn cứ lập, phương pháp lập và Lập các Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

 • Bài 44: Hệ thống Báo cáo Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 • Bài 45: Yêu cầu đọc và phân tích các báo cáo trên số liệu cụ thể?

 • Bài 46: Bài tập kết thúc Khóa học

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com