0397260889


   Đăng nhâp
   Đăng ký
   Kích hoạt khóa học

Kế toán giám đốc, chủ doanh nghiệp quản lý kế toán

Đánh giá khóa học   (1)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (1)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    18/06/2017
Giảng viên
    Lakita
Số bài học
    45 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
0 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

  GO

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hải lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   1

   0

   0

   0


Nhận xét (1)
Quân Bảo An    20:30:33 30/07/2017

rất hay mà ý nghĩa

CHI TIẾT KHÓA HỌC


HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP


 • Bài 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Học thử

 • Bài 2: TỔNG QUAN KHÓA HỌC Học thử

 • Bài 3: GÓP VỐN

 • Bài 4: THỜI HẠN GÓP VỐN

 • Bài 5: MỨC PHẠT DO KHÔNG GÓP VỐN ĐÚNG HẠN

 • Bài 6: HẠCH TOÁN VỐN GÓP

 • Bài 7: PHÂN CHIA LỢI NHẬN

 • Bài 8: CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI CÁC KHOẢN PHÚC LỢI

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN


 • Bài 9: PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN

 • Bài 10: HỒ SƠ KẾ TOÁN VÀ LƯU TRỮ

 • Bài 11: XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN Học thử

 • Bài 12: PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Bài 13: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (BÀI TẬP THỰC HÀNH)

 • Bài 14: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Học thử

 • Bài 15: QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Bài 16: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (BÀI TẬP THỰC HÀNH)

 • Bài 17: THUẾ MÔN BÀI

 • Bài 18: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Bài 19: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (BÀI TẬP THỰC HÀNH )

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN


 • Bài 20: Quản lý dòng tiền vào trong doanh nghiệp

 • Bài 21: Lời khuyên Quản lý dòng tiền vào

 • Bài 22: Quản lý dòng tiền ra trong doanh nghiệp

 • Bài 23: Lời khuyên Quản lý dòng tiền ra

 • Bài 24: Vượt qua sự thâm hụt dòng tiền

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ NHÂN SỰ


 • Bài 25: Quản trị sự thể hiện của Giám đốc

 • Bài 26: Quản trị công việc kế toán trong năm Học thử

 • Bài 27: Quản trị công việc kế toán trong năm - phần 2

 • Bài 28: Quản trị công việc kế toán trong năm - phần 3

 • Bài 29: Ước tính kế toán

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI KHOẢN


 • Bài 30: Tổng quan Kiến thức về Tài khoản

 • Bài 31: Nhóm Tài khoản tài sản

 • Bài 32: Nhóm Tài khoản nguồn vốn

 • Bài 33: Nhóm Tài khoản liên quan tới kho

 • Bài 34: Nhóm Tài khoản liên quan tới Nhà cung cấp

 • Bài 35: Nhóm Tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất

 • Bài 36: Nhóm Tài khoản liên quan đến doanh thu, thuế đầu ra công nợ phải thu

 • Bài 37: Nhóm Tài khoản liên quan chi phí doanh nghiệp

 • Bài 38: Tài khoản liên quan đến công nợ lương BHXH, thuế

VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN


 • Bài 39: Tiền lương, BHXH, TNCN

 • Bài 40: Tiền lương Bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN Phần 2

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO


 • Bài 41: Hóa đơn đầu ra

 • Bài 42: Vấn đề hợp đồng kinh tế và hóa đơn

 • Bài 43: Hóa đơn đầu vào

TỔNG KẾT


 • Bài 44: TỔNG KẾT

 • Bài 45: QUÀ TẶNG: Lời Khuyên Của Chuyên Gia

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com